Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem dan contact met mij op, ik help je graag!

*Met mijn inschrijving geef ik toestemming aan de Liefdesverdrietpsycholoog om mijn persoonsgegevens te verwerken op de manier zoals omschreven in de privacyverklaring.

Hester Schaart
Liefdesverdrietpsycholoog

Medewerkers

Hester Schaart
GZ psycholoog/praktijkeigenaar

Sibylla Kwaaitaal
praktijkcoördinator/administratieve ondersteuning

Mozartlaan 161
2555 JJ  Den Haag
Telefoon: 06 49 30 51 28

Algemene Praktijkinformatie

Openingstijden Praktijk
De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur. Op maandag is de praktijk geopend tot 21.00.

Bereikbaarheid buiten kantoortijden
Bij een crisis buiten de openingstijden van je huisarts of in het weekend, adviseer ik je contact op te nemen met Huisartsendienst SMASH via 070 – 346 96 69 of info@smashaaglanden.nl

Annuleren afspraak
Heb je een afspraak maar ben je plotseling verhinderd? Bel dan minimaal een werkdag (24 uur) van tevoren af Let op: annuleren kan niet per sms of whatsapp. Bel je niet of te laat af, dan betaal je de gereserveerde tijd zelf. 

Aanvullende informatie

Kosten

Kosten bij verzekerde zorg
Met een verwijzing van je huisarts of medisch specialist, kom je mogelijk in aanmerking voor vergoeding door je zorgverzekeraar. Wanneer er nog geen aanspraak op je eigen risico is gedaan, zal bij de afrekening altijd eerst het eigen risico worden aangesproken. In 2020 bedraagt het eigen risico € 385,–

Tarief onverzekerd product
Wanneer er sprake is van onverzekerde zorg, krijg je geen vergoeding van je zorgverzekeraar. Wanneer je toch psychologische behandeling wilt,  betaal je de kosten hiervan zelf. Het tarief voor de onverzekerde zorg bedraagt € 110,27 per zitting van 60 minuten en afspraak geannuleerd  binnnen 24 uur wordt in rekening gebracht met € 95,00.
Er is hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig.

Tarief bij niet of te laat annuleren
Ben je plotseling verhinderd? Bel dan minimaal een werkdag (24 uur) van tevoren af (Let op: annuleren kan niet per sms of whatsapp!).
Bel je niet of te laat af, dan betaal je de gereserveerde tijd zelf. Het wegblijftarief is € 95,–. Deze kosten kun je niet bij de zorgverzekeraar of gemeente declareren; zij vergoeden de behandeling alleen als die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Privacy Statement

Alle gesprekken worden strikt vertrouwelijk behandeld. Informatieverstrekking aan derden gebeurt uitsluitend als daartoe toestemming is gegeven. Je hebt de mogelijkheid een privacyverklaring te tekenen, waardoor er geen informatie aan je zorgverzekeraar wordt doorgegeven.

De geheimhoudingsplicht waaraan ik ben gehouden staan vermeld in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet Klachtrecht en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO). 

Na beëindiging van de hulpverlening wordt je dossier bewaard volgens de wettelijke verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. Je bent gerechtigd het dossier eerder te laten vernietigen. Als je dat wilt, kun je mij daartoe schriftelijk een verzoek doen. Zie ook mijn Privacystatement onder aan deze pagina

Kwaliteitsbewaking & klachtenprocedure

Evaluaties
In het kader van de evaluatie van behandelingen maak ik gebruik van vragenlijsten die je aan het begin en aan het einde van de behandeling invult. Deze zogenaamde ROM metingen (Rating Outcome Monitoring)  zijn bij verzekerde zorg een vereiste.

Registraties
Ik ben aangelsoten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), en gebonden aan de ethische regels van de beroepscode. Daarnaast ben ik lid van Psyzorg Hoflanden (de Coöperatie van de de vrijgevestigde GGZ) en de Vereniging ZZPJeugdGGZHaaglanden. Als Gezondheidszorg psycholoog ben ik opgenomen in het BIG register van de overheid. BIG registratie Nummer: 19060894225. De Praktijk voor Psychologie Schaart beschikt over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GGZ. Op verzoek is dit in te zien.

Klachtenprocedure
Het is belangrijk dat je tevreden bent over de zorg en dienstverlening. Toch kunnen dingen anders lopen dan je verwacht had. Het is van belang dat je mij laat weten waarover je niet tevreden bent. Alleen dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Je mag erop vertrouwen dat ik jouw klacht serieus neem en er zorgvuldig mee om zal gaan.

Het kan zijn dat een klacht niet naar jouw tevredenheid wordt opgelost of dat je jouw klacht niet rechtstreeks met mij kunt of wilt bespreken. Je kunt je klacht dan schriftelijk indienen. Ik zoek dan naar een externe deskundige waarmee je jouw klacht kunt bespreken.

Mocht de behandeling van je klacht niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, dan kun je een klacht in dienen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).