PRIVACY STATEMENT

Praktijk voor Psychologie Schaart/Hester Schaart

Netjes omgaan met jouw gegevens en dus je privacy, is voor mij vanzelfsprekend. Via mijn website www.hesterschaart.nl en www.liefdesverdrietpsycholoog.nl of www.hesterschaartacademie.nl zal ik je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Praktijk voor psychologie Schaart
Kokhaanhof 19
2492 TX Den Haag
info@praktijkvoorpsychologieschaart.nl
T: 06 496 05 128

Hester Schaart, Gezondheidszorgpsycholoog

Hester Schaart, gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30264210, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.
Dit privacy statement legt uit hoe Hester Schaart met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Hester Schaart persoonsgegevens verwerkt:

E

(Potentiële) patiënten;

E

Bezoekers aan de praktijk van Hester Schaart;

E

Deelnemers aan bijeenkomsten van Hester Schaart;

E

Sollicitanten;

E

Alle overige personen die met Hester Schaart contact opnemen of van wie Hester Schaart persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Welke gegevens verzamel ik/ Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief (Heart Break Magazine), een gratis download (e-book) hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een (gratis) online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van mijn producten en/of diensten, vraag ik je om je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

E

Voor- en achternaam

E

E-mailadres

E

Telefoonnummer

E

Website

E

Bedrijfsnaam

E

Straat en huisnummer

E

Postcode en woonplaats

E

KvK nummer

E

IP-adres

E

Btw-nummer

Mijn webshop

Ik gebruik de door jou aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Ik zal je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Je gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling.

Bij een betaling in de webshop van liefdesverdrietpsycholoog.nl word je voor de transactie altijd verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor door middel van een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens (iDeal gegevens/Bancontact) worden niet doorgegeven aan mijn servers. De enige gegevens die ik opsla zijn:

E

Voor- en achternaam:

Om jouw bestelling te leveren aan de juiste persoon;

E

Adres, postcode en woonplaats:

Dit adres gebruik ik voor de correcte levering van jouw bestelling;

E

Telefoonnummer:

Mocht ik je willen informeren over je bestelling of op het laatste moment gewijzigde informatie over je training doorgeven dan doe ik dit op bepaalde momenten ook telefonisch. Dit is nooit verplicht om in te vullen;

E

E-mailadres:

Bij elke bestelling ontvang je van mij, zodra ik je bestelling ontvangen heb, een bevestiging en factuur per e-mail. Ik verwerk en bewaar je factuurgegevens in mijn online boekhoudsysteem Digitale factuur en ze worden opgeslagen door Mollie, waardoor je met iDeal/Bancontact kunt betalen;

E

IP-adres:

IP-adres: Jouw IP-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen;

E

Als je een transactie start en deze wordt niet afgerond, worden je transactiegegevens (naam, adres, e-mail en IP) aan het einde van deze maand verwijderd van de server.

Hester Schaart verwerkt persoonsgegevens die:

E

Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

E

Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

E

Tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Hester Schaart zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

2. Doeleinden verwerking

Hester Schaart verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

E

Het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

E

Het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

E

Het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers; via Google Analytics.

E

Het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Ik verzamel je gegevens voor de volgende doeleinden:

E

Je voornaam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van, uiteraard humoristische, en tegelijkertijd keihard commerciële nieuwsbrieven en mogelijk in de toekomst retargeting voor Facebook-advertenties.

E

Je naam en e-mailadres die je invult bij een contactformulier, gebruik ik om te antwoorden op je contactaanvraag. En dus niet voor mijn commerciële mailings. Ik sla je gegevens op in ActiveCampaign en Gmail.

E

De gegevens die je invult als je in mijn webshop iets koopt, als je me inhuurt als congrescabaretier/dagaanjager of op een andere manier inhuurt, gebruik ik voor het maken van onder andere voorstellen, facturen deelnemerslijsten. Die gegevens sla ik op in DropboxMoneyBirdMollieWordPress en Gmail.

Jouw gegevens op liefdesverdrietpsycholoog.nl/www.hesterschaartacademie.nl

Je persoonsgegevens sla ik op in het e-mailsysteem dat ik gebruik, dit gaat via de servers van ActiveCampaign.
Wanneer je je hebt ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van me wilt ontvangen, kun je je elk moment en met het grootste gemak weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met me op te nemen. 
Ik verwijder je e-mailadres aan het eind van elke maand uit mijn bestand en zal je gegevens niet verder bewaren, tenzij dat wettelijk verplicht is.

3. Rechtsgrond

Hester Schaart verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

E

Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

E

Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

E

Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

E

Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

4. Verwerkers

Hester Schaart kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Hester Schaart persoonsgegevens verwerken. Hester Schaart sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

5. Persoonsgegevens delen met derden

Hester Schaart deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Hester Schaart deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

6. Doorgifte buiten de EER

Hester Schaart geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Hester Schaart ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

7. Bewaren van gegevens

Hester Schaart bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Hester Schaart hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

E

Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

Ja, stuur mij het GRATIS e-book

Dank je wel! Vanaf nu ontvang je regelmatig onze tips.